Neem contact op 06-53 90 90 90 / 7 dagen per week

Voorwaarden Van Aemstel Produkties

Het café voor het smartlappen zingen Amsterdam krijgt u over het algemeen pas 1 dag tevoren door. Dit i.v.m. de vele groepen voor dit arrangement. Vooral op zaterdag behouden wij het recht om uw groep op de dag zelf nog in een ander (dan tevoren was opgegeven) café te plaatsen. Alle cafés zijn oud Amsterdams en zitten op niet meer dan 5 min. lopen van elkaar (CS).
***
Helaas hebben wij geen pin, alle arrangementen moeten contant worden afgerekend (tenzij wij betaling per factuur overeengekomen zijn).
***
Drank genuttigd tijdens diners moet altijd contant of per pin worden betaald òòk als het eten zelf op factuur is (op factuur kan alleen indien overeengekomen bij de reservering).
***
Prijzen zijn excl. drank en excl. btw (tenzij anders aangeven)
***
Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 1 dag tevoren per mail doorgegeven te worden. Met een lunch/diner/buffet is dat 2 dagen.
***
Boekingen kunnen tot 1 week tevoren nog worden geannuleerd, anders moeten wij het gehele bedrag in rekening brengen. Annuleringen alleen per mail. Boekingen voor het Amsterdams Feessie kunnen tot 1 maand vantevoren worden geannuleerd anders worden er kosten in rekening gebracht.
***
Als een cd opname niet lukt i.v.m. een technische storing dan krijgt u 50 euro terug.
***
Onze gidsen kunnen het programma eenzijdig afbreken indien gasten onbetamelijk gedrag vertonen (dronken zijn, een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, de aanwijzingen van de gids niet opvolgen etc.). Er wordt in dit geval geen restitutie gedaan/de kosten blijven verschuldigd.
***
Voor alle programma’s geldt dat deelname op eigen risico is, Van Aemstel Produkties is niet aansprakelijk voor welk letsel dan ook.
***
Karaoke is kostenloos tot 1830 uur en alleen indien u een arrangement (geen eten) boekt. De duur is 1 uur en alleen als er plek is (op zaterdag meestal alleen tijdens een buffet). Na 1900 uur betaalt u eenmalig 150 euro en na 2200 uur 200 euro incl. fles champagne voor de winnaar. Op de zaterdagen is karaoke voor groepen van 1-20 personen helaas niet mogelijk. Mocht de (gratis) Karaokee niet door kunnen gaan dan krijgt u geen geld terug.
***
Indien de deelnemer op enigerlij wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van Aemstel Produkties te wijten valt.
***
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
***
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van van Aemstel Produkties en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
***
In de weekends zit er een toeslag op onze programma’s.